Home ††artikelen spiritualiteit

 

 

Wat verstaan we onder spiritualiteit?

 

http://www.karinbruens.nl/photogallery/photo00022108/thumbnail5B.jpg

Beeld: Karin Bruens

 

Spiritualiteit heeft zoals het woord al zegt, te maken met spiritus, geest. We onderscheiden geest van ziel. Ziel is wat wij als 'ik' ervaren, maar wat niet ons lichaam is: ons denken, voelen, emoties, driften. Wat we tezamen ook wel persoonlijkheid noemen.Geest is een hogere, ruimere vorm van bewustzijn. Het wordt ook wel 'bovenbewustzijn' genoemd.

Het lijkt dat deel van onszelf dat kennis bezit dat boven het niveau van onze zintuigen uitgaat, en dat in contact staat met een instantie van buitenaf, een kracht die ergens in het universum zetelt. Sommige mensen noemen die kracht God.

 

Omdat deze kracht buiten het normale ik-zijn omgaat, brengen we onder spiritualiteit doorgaans zaken onder als intuÔtie, paranormale ervaringen, bijna-dood-ervaringen en ingrepen van buitenaf, door goddelijke voorzienigheid, door engelen, door 'toevalligheden'. Omdat dromen ook ervaren worden als iets wat niet direct ons ik is, en paranormale ervaringen zich nog wel eens via dromen voordoen, worden dromen soms ook tot het gebied van de geest, van spiritualiteit gerekend.

 

De geest staat echter niet helemaal los van de ziel. Er is een wederzijdse beÔnvloeding.

Piekervaringen, een gevoel van contact hebben met God, engelen zien, bijna-dood-ervaringen e.d. beÔnvloeden onze persoonlijkheid. Andersom geloven veel mensen dat ons denken daadwerkelijk invloed heeft op gebeurtenissen. (Bidden, The Secret) ) Onze wil zou invloed hebben op de universele geest.

 

Psychologisch gezien kleur je natuurlijk je eigen wereld in, filter je wat je tegenkomt op je eigen persoonlijk wijze, roep je door je eigen houding bepaalde reacties op van anderen, maar hier wordt meer bedoeld: onze gedachten hebben op een magische manier invloed op anderen, op de wereld. Vandaar de nadruk die spirituele bewegingen leggen op positief denken. Omdat gedachten kracht zouden hebben. En dan kun je maar beter positief denken. Wat ook voor jezelf een beter gevoel oplevert en daarmee weer een groter openstaan voor spiritualiteit.

 

Wat verder tot de spiritualiteit gerekend wordt is de weg ernaar toe, de manieren waarop we welbewust in contact kunnen komen met de geest. Stilte, meditatie, luisterend gebed en de ontwikkeling van onze persoonlijkheid naar (momenten van) egoloosheid.Door het beoefenen van o.a. bescheidenheid, dankbaarheid, offervaardigheid, begrip, acceptatie en vergevingsgezindheid. En door het uit de weg ruimen van pijnlijke gevoelens uit het verleden.

 

http://www.karinbruens.nl/slak%20kop1.jpg.

Beeld: Karin Bruens

 

Kernthema's spiritualiteit:

 

Er bestaat een hogere vorm van bewustzijn.

 

Er is geen dood.

Alleen een verandering van vorm. Vgl. de wet van behoud van energie.

 

Je bent zelf verantwoordelijk.

Wat je voelt komt niet door iets of iemand buiten je, maar door hoe jij erop reageert.

 

Je creŽert je eigen leven.

Door jouw overtuigingen en opstelling trek je die dingen aan die daarbij aansluiten.

 

 

Afgeleide thema's:

 

Zoek contact met het hogere weten in jezelf, met God.

 

Zie Bovenbewustzijn

EnSynchroniciteit

 

Wees positief. Houd van je zelf, en daardoor van alles en iedereen

 

Zie Liefde

 

 

Keer in in jezelf. Word stil van binnen

\

zie: Stilte

enMeditatie

 

 

Ruim oude pijn op

 

zie Focusing

 

 

Probeer jezelf en anderen te begrijpen in plaats van te veroordelen

 

Zie Luisteren

 

 

Kijk bij conflicten naar wat je eigen aandeel is

 

ZieConflicten

en†† Ingesleten patronen

 

 

Wees volstrekt eerlijk naar anderen en naar jezelf

 

Zie: De ware reden

 

Kijk bij alles wat je doet, denkt en voelt naar wat daarin je eigen belang is

 

 

©: Drs. Bert Henning. Geheel of gedeeltelijke overname toegestaan mits onder vermelding van: www.openoog.com

 

 

 

 

hoofdpagina ††† †††† overzicht artikelen