home        artikelen spiritualiteit       artikelen psychologie        forum

 

 

·                   Zijn als Jezus

Door Han van Straaten

 

·                   De taal van het hart

Door Paul Ferrini

 

 

 

Onderstaande tekst is een gedeelte uit de 'Astrologische Nieuwsbrief november 2004'

door drs. Han van Straaten

 

Samenvatting

We kunnen zijn als Jezus. En dat zonder valse bescheidenheid én zonder hoogmoed.

Dat laatste vraagt terughoudendheid naar anderen toe.

We moeten ons weer verbinden met God, met anderen, ontdekken dat wij lichtwezens zijn.

Onze oude patronen loslaten en herboren worden op een liefdevol niveau. Zowel individueel als collectief.

We hebben er in de wereld een grote puinhoop van gemaakt,

maar blijf je richten op je eigen innerlijk: Het Koninkrijk Gods.

 

 

Zijn als Jezus

Het zal waarschijnlijk nog heel wat hoofd (en hart-)brekens kosten de Christusenergie te verwezenlijken.

 

Valse bescheidenheid

Voor degenen onder ons die te bescheiden zijn (had de Katholieke Kerk niet de verfoeilijke spreuk: ‘Heer ik ben niet waardig dat gij tot mij komt’) zal het niet eenvoudig zijn zichzelf toe te staan de innerlijke grootheid van Christus aan te gaan. Dit zou aanmatigend kunnen lijken. Niets is minder waar. Het is het enige dat Hij ons vraagt te doen. Hij is onze gids geweest, tweeduizend jaar geleden, maar is tevens onze broeder die naast ons staat. Valse bescheidenheid is niet meer aan de orde. Hier kunnen nog heel wat laagjes schuld en minderwaardigheid liggen die afgepeld dienen te worden.

 

Hoogmoed

Voor een andere groep mensen dreigt het gevaar van ego-inflatie. De grote psychiater Jung heeft hier voortdurend op gewezen: bij onze zwerftocht door vele levens op zoek naar het Hoger Zelf, kan het benaderen ervan ons in een valkuil doen storten. Een van de laatste valkuilen van het ego is hoogmoed. Het werk van het verinnerlijken van de Christusenergie is stil werk. Hierover spreek je niet onnodig. De paradox is dat er in deze tijd tegelijk wél over gesproken dient te worden, omdat deze energie  zich nu manifesteert.

 

Je eigen spiritueel proces en het contact met anderen

Wees terughoudend met het spreken (over je eigen proces) hierin. En als je spreekt over je eigen proces, vraag je dan af wat je diepste intentie op dat moment is: wil je onbewust toch graag jezelf bijzonder maken (vanuit een gevoel van minderwaardigheid) of spreek je uit liefde voor een ander die je wil begeleiden in zijn groeiproces (ook alweer zo’n valkuil: natuurlijk kun je een ander in essentie nooit helpen. Een mens kan alleen zelf zijn eigen pad lopen. Wat je wel kunt doen is op een kwetsbare manier je eigen proces laten zien).

 

Afgescheiden zijn

Het kernprobleem van de mensheid is afscheiding. Afgescheidenheid van zichzelf, van de natuur, van de medemens en van God, de Oerbron. Afscheiding is onze diepe inprenting. Collectief leiden we aan een traumatische zelfhypnose van eenzaamheid en vervreemding. Alle pijn en verdriet, alle oorlog en haat vallen uiteindelijk terug te voeren op de oeroude pijn van afgescheiden zijn. Het doorbreken van deze oude pijnervaring, het weer toelaten van licht en liefde vraagt, hoe vreemd het ook klinkt, veel moed en toewijding. Het valt haast niet te geloven dat we liefdeswezens zijn als we ons leven lang anders gehoord hebben. Hoe kunnen we onszelf toestaan te geloven dat we lichtwezens zijn, als onze innerlijke criticus (ouderlijke stemmen, die we hebben ingeslikt) voortdurend het tegendeel beweert.

 

Oude patronen loslaten; 'sterven voor je sterft'

We dienen dood te gaan op een oud ervaringsniveau opdat we geboren kunnen worden op een hoger, lichter, liefdevoller niveau. Dat is wat momenteel gebeurt. Dat is waarom zoveel mensen ervaringen meemaken die vanuit hun oude leven nauwelijks te dragen zijn. Wanhoop, doodsangst, het gevoel uit elkaar te barsten, of verpletterd te worden onder innerlijke druk, het zijn allemaal tekenen dat de oude taaie structuren zich niet gemakkelijk gewonnen geven.  Het is een tijd van catharsis, van het dóórbreken van eeuwenoude pijn waardoor we gereinigd worden. De Grieken wisten nog hoe dat werkte. De Griekse drama’s met hun archetypische menselijke dilemma’s zorgden voor het opvoeren van de emotionele spanning waardoor de toeschouwers collectief deze catharsis beleefden. In de Westerse cultuur zijn we deze collectieve reiniging kwijtgeraakt en dienen we dit zelf te doen.

 

Hulp komt voor wie werkelijk zoekt

Maar je hoeft het niet alleen te doen. Ook dat is een oud egobeeld, dat aansluit bij de in afgescheidenheid levende mens. Je kunt ondersteuning zoeken van liefdevolle vrienden of integere, bekwame therapeuten die weten waar jij het over hebt omdat zij zelf die weg gegaan zijn. Als je je volledig openstelt voor hulp op je pad en  daarbij je eigen saboteurs onderzoekt (b.v. ik verdien het niet te worden geheeld), gegarandeerd dat er binnen een maand (soms binnen een dag) handreikingen worden gegeven in de hopeloos lijkende situatie.

 

Als de nood het hoogst is, is de redding nabij

Deze tijd van collectieve schoonmaak vraagt om onder ogen te durven zien dat we er als mensheid een aardige puinhoop van hebben gemaakt. We staan met de rug tegen de muur. Het gezegde ‘Als de nood het hoogste is, is de redding nabij’ gaat echter volledig op, ook in de huidige tijd. Blijkbaar moest het zover met ons komen. We springen pas als we met de rug tegen de muur staan. Maar gelukkig is er een Goddelijk vangnet dat ons opvangt.

 

Richt je op je eigen innerlijk

Zorg voor ‘gegronde spiritualiteit’: met het hoofd in de wolken, maar met de voeten stevig op de aarde geplant. Blijf daarbij trouw aan wat alle inwijdingswegen aangeven: blijf focussen op je innerlijk. Daar bevindt zich het Koninkrijk der Hemelen. Blijf geconcentreerd op je gevoel, je intuïtie en je hart, ongeacht de mate van versplinterdheid van de buitenwereld. Laat je niet meeslepen door de chaos buiten. Ook als het buiten stormt kan het stil zijn in je huis.

 

Jezus, symbool voor het Hogere Zelf

Ga eens even na wat er in je gebeurde toen je hierboven het woord ‘Jezus’ las. Dit is een Schorpioenvraag: confronterend. Hier kun je iets van je eigen inprentingen tegenkomen. “Jezus” is een van de meest beladen ‘personen’ uit de menselijke geschiedenis. Het zou heel goed kunnen dat je vanuit je eigen opvoeding (kerk, school) een behoorlijke lading hebt meegekregen t.a.v. deze controversiële figuur. In ieder geval is onze cultuur doordrenkt met het Christelijke denken, hoezeer dat ook van zijn bron is verwijderd, dus ook als je niet kerkelijk bent opgevoed heb je een behoorlijke scheut ‘ Christelijke cultuur’ meegekregen. Het woord ’Jezus’ kan verbonden zijn met een groot oud verlangen naar eenheid. Maar net zo goed kan een gevoel van afschuw opkomen, omdat de hypocrisie van de Kerk je tegen de borst stuit. In feite staat Jezus symbool voor het Hoger Zelf. Het is tijd om de heelheid te durven verwelkomen.

 

Overgenomen met toestemming van en dank aan Han van Straaten

 

 

 

Uit: DE TAAL VAN HET HART

Door Paul Ferrini.

   
Onvoorwaardelijke liefde verspreidt zich over de aarde.

  

De spiraal van geweld wordt steeds sterker omdat de ene geweldsuiting leidt tot de volgende. Dit is een oude energievorm. Onze energie moet nu op een hoger plan komen. Mensen doen anderen aan wat hun zelf eerder is aangedaan.Zij kwetsen anderen omdat zij zelf zijn gekwetst. Maar nu is de tijd om deze cirkel te stoppen. Het is tijd voor de mensheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het genezingsproces. Je hebt vast wel eens uitgeroepen: "Er moet toch iets beters zijn dan deze pijn,  angst, strijd en de eindeloze ketting van geweld". Je hebt gelijk, het kan anders.

 

Liefde tussen mensen is niet in staat om je angst weg te nemen. Dat komt omdat angst de andere pool is 'van houden van'

Je houdt van de een, maar niet van de ander. Aan sommigen heb je de pest, aan anderen niet. Misschien denk je dat deze geestesgesteldheid onschadelijk is, maar dat is ze niet. Wat jij gelooft wordt werkelijkheid. Als je in het kwaad gelooft, schep je kwaad. Ook als je je tegen het kwaad verzet, voeg je meer kwaad toe. Je kunt je eigen veronderstellingen niet ontvluchten. Je kunt niet van je eigen angsten weglopen. Waar je ook heen gaat, ze gaan met je mee.

 

Veel mensen geven aanwijzingen hoe je je gedachten kunt veranderen, en beloven je dat daardoor ook je ervaringen zullen veranderen.

Maar door te proberen een gedachte te veranderen, maak je de oude gedachten  alleen maar sterker. Het spijt me maar door mentale gymnastiek raak je niet uit de gevangenis van het huidige bewustzijn. Het collectieve (lagere) bewustzijn is erg krachtig en aantrekkelijk. Het houd je vast in angst en verzet.

 

De enige manier om uit de gevangenis van angst te raken is door de angst zelf te transformeren. Dat is waarom je is verteld om van je vijanden te houden. Velen van jullie zouden dat ook graag doen. Je zou graag degene vergeven die jou of je familie gekwetst heeft. Je zou graag afwillen van je wraakgevoelens en je verlangen om terug te slaan. Je zou graag leren om vriendelijker te zijn tegen je partner, je kinderen, je baas, je personeel en jezelf.   

Maar je weet ook dat dat niet makkelijk is. Je kunt het ontwakingsproces beginnen door deze woorden te lezen en proberen om de energie te voelen die deze tekst overbrengt. Sta toe dat deze energie binnenkomt in je hart en in je leven. Let er op hoe je gedachten trager worden. Word je bewust dat hoe je het drama van je leven begint los te laten.

Zeg ja tegen het verlangen in jezelf om stil te worden en deze energie rechtstreeks te voelen. Het is overal en altijd beschikbaar. En zeg ja tegen je verlangen om de vrede, warmte en vreugde van deze energie met anderen te delen. Laat deze energie naar anderen overvloeien wanneer je ze een hand geeft of een omhelzing. Hoe meer je in staat bent om deze energie op te vangen, hoe meer je er op afgestemd en in verankerd raakt. En het kan niet anders dan dat je met deze energie ook anderen aanraakt. Deze energie is de energie van onvoorwaardelijke liefde. Het kent geen grenzen, geen beperkingen, geen uitzonderingen. Iedereen kan er deel aan hebben en er door verlicht worden. Dit is wat bedoeld wordt met groeien en transcenderen. Je begint op een hogere frequentie te vibreren.

 

Ondertussen vertraagt het denken en het doen. Je voelt een tevredenheid in 'er alleen maar zijn'.  

Het is voldoende om er alleen maar te zijn, want in die aanwezigheid bevindt zich de liefdesenergie van het hele universum.

Het vult je helemaal op en verwarmt je, je voelt het door je hele lichaam tintelen. De genezende kracht van liefde is niet het monopoly van welke religie dan ook. Het is niet exclusief en beschermt zichzelf niet. Het is er spontaan voor iedereen die bereid is om het te geven en te ontvangen.

 

Als je dat wilt, kun je je altijd verbinden met de genezende kracht van liefde. Als je het niet al voelt, sluit dan je ogen en richt je aandacht op je eigen hart. Haal adem, ontspan en sta jezelf toe om liefde te voelen en je daarmee te verbinden.

Je bereidheid om de energie van liefde-zonder-voorwaarden in en om je heen te ervaren zal je leven en dat van de mensen om je heen veranderen. Het zal de trilling van je leven verhogen en tegelijk je mentale activiteit verminderen, waardoor je een zegening zult voelen als je nog nooit gevoeld hebt. Alsof je je je voortbeweegt in een omhulsel van positieve energie.

 

Al snel zul je ervaren dat je niet langer deel kunt nemen aan de negatieve of op angst gebaseerde patronen die je in de buitenwereld tegenkomt. Je zult niet meer veroordelen of klagen, niet meer beschuldigen of je schamen.  Je zult vaker de t.v. en de computer uitzetten en gaan wandelen in de natuur. Je activiteiten zijn in overeenstemming met pure liefde en je laat vallen wat daarmee niet overeenkomt. Daar is geen kracht of opoffering voor nodig. Wat niet langer meer nuttig voor je is verdwijnt vanzelf, als je meer en dieper mee gaat trillen met de waarheid van wie je werkelijk bent. Er is ook geen reden om bang te zijn. Je zult niets verliezen waarvan je niet bereid bent om het los te laten. Het proces gaat alleen verder, voor zover jij dat wilt en er in toestemt. Als jij niet verder wilt, houdt het proces gewoon op. God dwingt je op geen enkele manier om liefde te geven of te ontvangen. Hij/Zij biedt je alleen maar de mogelijkheid.

  

Het moment om wakker te worden is NU.

De energie voor jou transformatie is hier en nu beschikbaar. Misschien kun je het voelen als je deze woorden leest.

Nu, op dit moment word je uitgenodigd om te drinken van het water van de heilige geest. Ontzeg je zelf deze gelegenheid niet, het is niet toevallig dat je dit nu leest. Neem de mantel van liefde op en sla hem om je heen. Laat de God van Liefde toe in je hart. Het geheime huwelijk staat te gebeuren en jij bent de bruid, of je nu man of vrouw bent. De energie van het opperwezen neemt je bij de hand en dringt je lichaam binnen. Je bent vervuld met licht, je wordt innerlijk gedoopt door het vuur van de heilige geest. De vlam brandt in je hart zoals de bramenstruik van Mozes in vuur en vlam stond. De levensboom gloeit en brandt, maar verteert niet. Zijn warmte straalt vanuit je hart naar buiten, de energie is voelbaar in je handen. Je geest is vol licht en vrede, meer dan je kunt beschrijven. Verleden en toekomst vallen weg. Er is een extase van leven in het nu, je bent de vlinder die eindelijk uit de cocon is gekropen. Slechts waarheid kan worden gesproken, alleen liefde kan worden aangeboden. 

Jij bent de weg, de waarheid en het licht.

Je bent 'Heel', je bent 'Een'.

 

Er bestaat geen gebrek of minderwaardigheid in je, dat is allemaal weggebrand door het heilige vuur. Jij bent de dienaar van de liefde, je enige doel is om lief te hebben. Daarom: heb jezelf lief, heb je naaste lief. Zie geen fouten bij jezelf noch bij anderen, zegen iedereen. Maak geen onderscheid daarin, houd jezelf niet in.

Twijfel niet aan de oproep, maar zeg eenvoudigweg elk moment 'ja'. Je bent gezegend, je wordt geleid, je wordt beschermd. Je bent genezen. Geef deze genezing en kracht door aan anderen.

 

Hoe weet ik of ik er klaar voor ben om deze energie te ervaren?

In de eerste plaats, als je deze energie voelt, terwijl je deze tekst leest ben je er voor klaar. Als je een warmte voelt in je handen, energie in je hartcentrum, als je een tinteling over je hele lichaam voelt, dan weet je dat je er klaar voor bent.

In de tweede plaats, als deze woorden diep in je weerklank vinden, als ze een echo geven in je eigen hart, als ze over je komen als een warme regenbui, als je geest JA zegt terwijl je dit leest, dan weet je dat je er klaar voor bent.

Als je in een andere bewustzijnsstaat komt, waar het denken langzamer gaat en verwondering en schoonheid naar voren komen, als je de zegen van liefde voelt en je voelt dat je deze woorden kunt accepteren, dan weet je dat je er klaar voor bent 

 

Als je geen van deze dingen voelt, betekent dat dan dat je deze energie niet kunt ervaren?

Sommige mensen hebben nog een mentale en emotionele blokkering die hun verhinderen om de kracht van liefde op een heel intens niveau te beleven. Misschien heb je zelf ook weggestopte pijn, angst of schuldgevoel, die je nooit echt onder ogen hebt gezien. Als dat zo is, is het tijd om deze blokkades op te ruimen, waardoor je kunt genezen en je weer opnieuw te verbinden met de waarheid. Wanneer dat gebeurt, voel je dat de energie begint te stromen.

 

(Opruimen van blokkades kun je door de oude gevoelens van pijn, angst etc. opnieuw ten volle te durven voelen zien focusing ) 

 

Hoe weet je dat je niet klaar bent voor dit werk?

Als je deze tekst leest en je denkt, "wat een flauwe kul, ik geloof er geen woord van." Dat betekent niet dat de energie niet stiekem binnen komt, ondanks je verzet. Je ziel kan het naar binnen halen, ook als je ego er tegen is, maar als dat gebeurt voel je de neiging om toe te geven dat er toch iets gebeurt terwijl je dit leest, zelfs als je niet begrijpt wat dat is. Je bent er niet klaar voor als je angst ervaart bij het lezen van mijn woorden. Als je gehecht bent aan het script van jouw leven. Als je denkt dat je zelf kunt bepalen wat er in jou leven gebeurt, als je in het verleden leeft, vasthoudt aan je "slachtofferschap'. Als je het nodig hebt om anderen de schuld te geven van jouw problemen. Als je niet weet dat liefde begint bij jou, in jou.

  

De grootste blokkade tegen de Aanwezigheid van Liefde.

De meeste van jullie bewegen zich op een hoger niveau dan dat van de hierboven genoemde ervaringen, anders zouden jullie dit niet lezen. Maar ook op een hoger niveau kan er een blokkade zijn, en wel de behoefte om te weten wat die energie is, om het allemaal te willen begrijpen voordat je het laat gebeuren. (m.a.w. het denken zit het vóelen in de weg, bh).

 

Christusenergie bestaat nog steeds, ook al is de historische Jezus niet meer onder ons. Boeddhabewustzijn is niet beperkt tot de historische Gautama. 

Deze energie, dat bewustzijn is beschikbaar voor ons allemaal, wanneer we er klaar voor zijn om het te ervaren. Maar meestal ervaren we het niet als we niet bereid zijn om onze patronen te verlaten, patronen die door angst, schuld en schaamte op hun plaats worden gehouden. We zullen afscheid moeten nemen van ons beperkte leven om een nieuw leven in te gaan. Voor de meeste van ons geldt: er moet een deur dichtgaan, voor een andere deur zich opent. Dit kun je niet forceren. Het ego moet niet worden weggescheurd. Het moet integendeel heel voorzichtig worden overgegeven. Wanneer we beseffen dat ons ego geen bevrediging geeft, ons geen blijvende vrede brengt, openen we als vanzelf ons hart voor iets dat groter is, dieper reikt. 

 

'Zijn' in Christusbewustzijn betekent eenvoudigweg dat je de energie van onvoorwaardelijke liefde aanvaardt en in je lichaam opneemt. Het openen van je Boeddhanatuur betekent dat je uitstijgt boven het dualistisch denken, dat je de eenheid van alles gaat beleven. Beide zijn ervaringen van niet-afgescheiden zijn. Duizenden jarenlang hebben verschillende godsdiensten ons van elkaar gescheiden, Nu is het tijd om boven deze beperkingen uit te stijgen. Alle verschillende spirituele wegen leiden naar God. De ene is niet beter dan de andere. Elk pad kan worden gerespecteerd en toegejuicht.Het universele bewustzijn dat deze energie naar ons overbrengt gaat boven dogma's en kerkgenootschappen uit. Het is pure liefde, pure toewijding. Wanneer we dat ervaren verlaten we eenvoudigweg ons alledaagse bewustzijn.

 

Het is niet moeilijk.

Wanneer je trillingsfrequentie hoger wordt, vallen oude ideeën en waarnemingen gewoon weg. Je leeft in de nieuwe energie, de nieuwe trilling, de nieuwe ervaring. Je bevindt je nog steeds in de wereld, maar je bent niet meer van de wereld. 

Dat is een waarheid, een werkelijkheid die voelbaar is.

 

Ben je er klaar voor om liefde de leiddraad van je leven te maken?

Ben je klaar voor deze nieuwe energie die ons zal helpen om een wereld op te bouwen van gelijkheid en het accepteren van onze medemens en die ons een blijvende vrede geeft voor de gehele aarde? 

 

Ben je bereid dieper te gaan dan woorden en begrippen?

Weet je dat je met denken nooit een oplossing zult vinden?

Ben je er klaar voor om het verleden los te laten en geen verwachtingen van de toekomst meer te koesteren?

Ben je bereid om niet langer te proberen je eigen leven en dat van anderen onder controle te houden?

Ben je er klaar voor om oude patronen van woede, angst, schuld en oordeel te laten varen en zo ruimte voor Liefde te laten ontstaan? Ben je er klaar voor om door je pijn heen te gaan?

Ben je er klaar voor om te helen en anderen te helpen helen?

Ben je er klaar voor je levensdoel te vinden en je mogelijkheden als mens ten volle waar te maken?

 

Zo ja, doe dan mee in de beweging die een transformatie geeft voor jezelf en de wereld.

 

Namaste,

 

Paul Ferrini

www.paulferrini.com 

 

Bewerking:  © Bert Henning

 

 

zie ook:

Cursus in wonderen

En:

Conflicten

 

 

 

Tussen 2500 and 1500 B.C. (de preciese tijd is niet bekend) verscheen Hermes Trismegistus, de 'secretaris van God' in de wereld om ons te vertellen over de Goddelijke geest die in ons zetelt. In zijn geschriften spoort hij de mensheid aan om wakker te worden uit 'de slaap van ontkenning' en het licht te vinden.

Emerson:  'plaats jezelf in de stroom van kracht en wijsheid, en zonder inspanning zal dat je brengen bij de waarheid, bij volledige en rechtschapen vervulling.'

Gebed was voor hem niet iets om een persoonlijk doel te bewerkstelligen, maar om tot eenheid te komen met God en de wonderbaarlijke verrichtingen van God te zien..

Browning zei dat we 'de gevangen parel' moeten bevrijden, de parel die het goddelijke patroon is in ieder van ons.


Uit: John Randolph Price: Imprisoned Splendor

 

home      artikelen spiritualiteit     artikelen psychologie      forum