Home

Ietsisme

De eigenschappen die doorgaans aan god worden toegedicht zijn: almacht, goedheid, barmhartigheid, rechtvaardigheid, onvoorwaardelijke liefde. Daarnaast geloven velen dat god reageert op onze vragen, ons bidden, dat we door goed te leven de zegen van god kunnen verdienen, en dat hij ingrijpt in ons leven.

Al deze toeschrijvingen kun je makkelijk zien als eigenschappen van een ideale vader, projectie dus.

Carel ter Linden zegt: ook religie evolueert. Zoals het oude testament (oog om oog) overging in het nieuwe (heb u vijanden lief ; de linker en de rechterwang), zou er nu een overgang kunnen zijn van een persoonlijke god (onze vader die in de hemelen zijt) naar een onpersoonlijke god. Volgens ter Linden is God het essentiële van ons leven. Het vertegenwoordigt waarden als trouw, liefde en recht. 1)

Dat is mij eigenlijk nog te veel gezegd. Als we onze (vader-)projecties terugnemen valt er over God niets te zeggen, is hij, als hij al bestaat, onkenbaar, onbenoembaar. Dan spreken wij, of liever zwijgen wij over iets dat zo groot is, dat onze hersens het niet kunnen bevatten, wij ons er geen idee van kunnen vormen.

En tegelijk zijn er ervaringen die niet aan de ons bekende natuurwetten lijken te voldoen.  Het gevoel geleid te worden,  sterke zgn. toevalligheden, synchroniciteit, het ervaren van gidsen of engelen.  Daarnaast ben ik geneigd de verhalen van mensen die een bijna-dood-ervaring hebben gehad serieus te nemen.

Ook bidden kan ons soms hele rijke antwoorden geven, als we bij het bidden niet alleen praten maar ook luisteren. Carel ter Linde zegt over bidden: het is praten met jezelf, voor het aangezicht van god 2). Mogelijk dat dat laatste, god in je gedachten er bij betrekken,  je open doet staan voor je eigen hogere weten,  je eigen ´bovenbewustzijn´.

Zoals ik er op dit moment over denk, is er iets dat boven ons verstand uitstijgt, waar we geen verklaring voor hebben. Dat ‘iets’ wordt vaak aangeduid als ‘er is meer tussen hemel en aarde…’ De term ‘ietsisme’ lijkt me daarom een goede omschrijving, beter dan onverklaarbare dingen toeschrijven aan ‘god’, een term die beladen is met allerlei door mensen bedachte toeschrijvingen.

1) Carel ter Linden: wat doe ik hier in godsnaam.

2) Carel ter linde, geďnterviewd door Thijs van den Brink (25’)

 

 

Maak van het ervaren van god geen bestaande god.

Klaas Hendrikse.

 

 

© Bert Henning

 home      spiritualiteit     nieuwsbrief