home†††††† artikelen spiritualiteit

 


Hier en Nu

 


Door het ontstaan van de cortex en neocortex, de meest recente hersendelen, is het mogelijk geworden om te leren van ons verleden en onze toekomst te plannen. Het onderscheidt ons van de dieren en heeft onze beschaving mogelijk gemaakt. Door de door anderen vergaarde kennis en onze eigen ervaringen te onthouden zijn we in staat om welbewust beslissingen te nemen, en door ons een toekomst voor te kunnen stellen, weten we dat we dat we nu iets moeten doen om daar later profijt van te kunnen hebben.

 

Misschien is het dit proces dat beschreven wordt door de verbanning uit de hof van Eden: het verkrijgen van ons vermogen om te oordelen door de ontwikkeling van nieuwe hersendelen.

 

Het vermogen tot herinneren van ons verleden en het zicht op de toekomst, brengt naast enorme voordelen echter ook nadelen met zich mee: we voelen schaamte, schuld en pijn over sommige dingen in ons verleden, we kunnen bang zijn voor eventuele gebeurtenissen in de toekomst.†††††††††††

 

Zit achter het advies van Ďzijn in het hier en nuí dan geen verlangen naar niet meer denken om daardoor geen negatieve gevoelens meer te hoeven te ervaren?

 

Voor een deel denk ik dat dat inderdaad zo is: tijdelijk ons denken loslaten kan ons in een diepe staat van vrede, tijdloosheid en eenheidsbewustzijn brengen.

 

Voor een ander deel betekent Ďzijn in het hier en nuí niet dat je geen weet meer hebt van verleden en toekomst, maar je bewust zijn van je gedachtes die je daarover hebt. Je kunt je nķ bewust zijn van de pijn die je in het verleden hebt opgelopen; je zit dan niet in die pijn, maar je zit in het besef dat iets in jou nu die pijn ervaart. Of in positief opzicht: je beseft dat zich nu eenprettige herinnering in je hersens afspeelt. En naar de toekomst kun je jezelf betrappen op angstige of juist hoopvolle fantasieŽn.

 

Door af en toe afstand te nemen van het denken, als observator te kijken naar waar je hersenen mee bezig zijn, wordt de inhoud minder belangrijk, de lading gaat er als het ware wat van af (het zijn maar herinneringen en fantasieŽn)en kun je wellicht meer genieten van de directe dingen die er hier en nu zijn: wat je ziet, hoort, proeft, ruikt en voelt in en aan je lichaam (en ervaren hoe je hersenen hun best doen om je daarvan af te houden).

 

Dat is iets anders dan een vlucht uit het leven omdat je het normale leven niet aankunt.Zoals bij Eckhart Tollehet geval lijkt. Op het moment dat hij zelfmoord wil plegen komt hij tot het besluit om het leven in zijn totaliteit als onbelangrijk te zien. Achteraf blijkt die vlucht een koninklijke weg. 

 

Het rationele denken is een prachtig instrument om je leven welbewust te sturen, we zouden niet zonder kunnen, maar jij bent degene die bepaalt wanneer je van dat instrument wel of niet gebruik wilt maken. Met andere woorden, je hebt altijd een vrije keus of je wilt denken of wilt voelen.Of je in je hoofd zit of goed in je lijf.

 

©: Bert Henning

 

home††††† artikelen spiritualiteit