Home  Terug naar manie  

Enkele quotes uit

 

De transcendentale Ervaring in Relatie tot Religie en Psychose

 

R.D. Laing

 

Waanzin hoeft niet een volledige ineenstorting te zijn. Het is ook een doorbraak. Het is zowel potentiële bevrijding en vernieuwing, als slavernij en existentiële dood.

 

“Er groeide in mij opnieuw een zelf, dat bestond uit leugens omwille van de conventie, uit komediespel, zelfbedrog en herinneringsbeelden, een zelf net als dat van andere mensen, maar daarachter en daarboven bevond zich een groter en meeromvattend zelf, dat op mij de indruk maakte van eeuwigheid, onveranderlijkheid en onschendbaarheid en sindsdien steeds mijn beschermer en toevlucht is geweest”.

 

Er bestaat een nog steeds gangbare mening, dat er op een of andere manier een samenhang bestaat, tussen gezond zijn en onbewust zijn, of althans niet te bewust van het “onbewuste,” en dat sommige vormen van psychose de gedragsmatige ontwrichting zijn, veroorzaakt door het overweldigd worden door het “onbewuste.”

 

Het licht dat de waanzinnige verlicht is een onaards licht, maar ik geloof niet dat het projectie is, een uitvloeisel van zijn wereldse ego. Hij wordt verlicht door een licht dat meer is dan hij. Het kan hem doen opbranden. Het “ego” is het instrument om in deze wereld te leven. Als het “ego” uiteenvalt, of wordt vernietigd (door de onoverkomelijke tegenstrijdigheden van bepaalde levenssituaties, door toxinen, chemische veranderingen, etc.), dan kan de persoon aan die andere wereld worden blootgesteld.

 

Zie ook manie

Home