OPEN OOG 34 - 2017
andere ogen


 

Ken je de ervaring dat wanneer je terugkomt van vakantie je je straat en huis met andere ogen bekijkt?

 

vier oefeningen uit mindfulness (happinez)

 

zie ook: concepten loslaten

 

Het oudste kind is vaak het slimste, het jongste het grappigst. En het middelste kind zou empathischer, onafhankelijker en creatiever zijn.

 

mynd

 

De verzorging van een baby zorgt bij man en vrouw voor een langdurige verandering in de hersenen: meer empathie en minder ambitie in het beroepsleven.

 

volkskrant

 

Als je ergens aan gehecht raakt wordt je verkrampt: we moeten voortdurend iets veilig stellen. Het maakt ons defensief, agressief, het verhardt ons. Hoe meer je probeert veilig te stellen, hoe minder je open kunt zijn naar de realiteit van dit moment.

 

zijnsorientatie

 

Ja zeggen tegen je gevoelens (welke dat ook zijn) is ja zeggen tegen jezelf.

 

Een uit diepe overtuiging uitgesproken "neen" is beter en heeft meer impact, dan een "ja" dat enkel gezegd wordt om te behagen, of, erger nog, om problemen te vermijden.

 

Mahatma Gandhi / Woorden van Inspiratie

 

Zeg ook ja tegen nee.

 

In de meeste spirituele contreien word je geacht allerlei alternatieve aannames te omarmen waardoor je toch stiekem met religie te maken hebt.

 

Wim Jansen, theoloog

 

Zie ook: concepten

 

(Religire is je herverbinden, meestal gebruikt i.v.m. god. Dat je opnieuw verbinden met god doe je mogelijk het beste in stilte, alleen, in je achterkamer. Verwarrend is dat geloofsgemeenschappen vaak ook met het woord religie worden aangeduid. Bijv.: Van welke religie ben jij? Godsdienst is dienst aan god, dus verering, de rituelen en het dwingend geloof in leerstellingen. b.h.)

 

Film over Inayat Khan en de soefi leer.

 

De weg van het hart (1uur, ned. Ondertiteld)

 

 

www.openoog.com