home

Absolute Stilte

Er bestaat een vriendelijke, liefhebbende, vredevolle stilte, gewoon hier en nu. Het is er altijd geweest en het is er nu. Het bevindt  zich in jezelf en ook helemaal om je heen, een stilte, een nadrukkelijke leegte, een schijnbaar niets van waaruit alles ontstaat, waarin alles bestaat en waarnaar alles terugkeert.  

Je kent het, Je hebt het vaker gevoeld. 

Er bestaat niets anders dan dit 

En jij bent het. 

Dit is niet zomaar wat esoterisch spiritueel jargon, over een of andere new age filosofie. Een religie of een nieuw geloof. Er is helemaal niet mystieks aan. Er zijn alleen maar deze woorden, en jij, en de stilte. Dat is alles. 

Het is altijd in je en bij je, elke moment van je leven. 

Deze stilte bevat jou, omvat jou, het is jouw zijn.

 Uit deze stilte wordt het hele universum geboren.

Al wat bestaat, alle materie en alle energie bestaat binnen deze stilte. Deze stilte omvat alles.

 Het wordt ook wel aangeduid met de termen: Waarheid,  Oneindigheid, Absolute werkelijkheid, Verlichting, Het Niets, God, De heilige geest, Het Ware Zelf, Bewustzijn en Liefde.

 Dit is een  mysterie dat groter is dan onze geest kan bevatten. Net als bij een schitterende diamant, zien we soms enkel een paar facetten. Dit  mysterie is groter dan we zelf zijn, het gaat ver uit boven wat onze hersenen kunnen bevatten, boven wat wij rationeel kunnen begrijpen. En toch bestaat dit binnen ons zelf.

Het grootste wonder hierbij is dat jij en ik, waarschijnlijk meer dan alle andere levensvormen op aarde, in staat zijn om ons bewust te zijn van deze realiteit. Nu. 

Inderdaad, je bent je ervan bewust, ook al geloof je dat misschien niet. Je hebt het je misschien tot nu toe alleen maar niet gerealiseerd.  

Deze ervaring, het eenvoudig bewustzijn van ons zijn, is de stilte zelf.

Dat is alles wat er is.

 We hebben er duizenden jaren aan besteed om dit te ontkennen terwijl het dichter bij ons is, essentieler is dan onze eigen ademhaling, onze eigen harteklop.

Deze stilte dringt in alles door en maakt alles mogelijk. De stilte laat ons zijn en laat ons vrij.

Er is alleen maar stilte.

En jij bent dat.

 Alles wat je nodig hebt en alles wat je zoekt, alles waar je op hoopt en naar verlangt is vervat in deze stilte.

 Deze  website* kan je helpen om je dat te realiseren en van daaruit te leven.

Alles wat je hoeft te doen is stil zijn en Zijn !

Er is alleen maar dit: zuivere stilte..

Welkom in deze stilte, mijn vriend.

 

* http://www.puresilence.org

(meer pagina’s)

 

Naar hoofdpagina