Terug naar artikelen

 

Relaties

De beleving

 

Waar eerst een uitbreiding van mogelijkheden, zelfs van persoonlijkheid lijkt te bestaan door romantische liefde, verkrampen we al snel weer. De Stones willen dit oplossen door je bewust opnieuw open te stellen naar je partner; Knibbe adviseert het gevoel van afgescheidenheid niet te snel te ontvluchten, maar er diep in door te dringen.

                                        b.h.

 

Stone:

 

Als baby waren wij erg kwetsbaar. We hebben onze persoonlijkheid ontwikkeld om ons tegen die kwetsbaarheid te beschermen. Bepaalde aspecten van onszelf hebben we daartoe verdrongen. Vaak kiezen we partners die die onbewuste aspecten van onszelf juist sterk in hun karakter lijken te hebben. En in het begin van een romantische relatie durven we zelf kwetsbaarder te zijn. We voelen ons meer geaccepteerd (we accepteren meer stukken van onszelf dan daarvoor.) Wanneer we ons echter gekwetst gaan voelen door onze partner of er komt meer druk op de relatie te staan door externe omstandigheden, vallen we weer terug op onze eigen overlevingspatronen en keuren we de verdrongen aspecten van onszelf, en daarmee wat we aantrekkelijk vonden in onze partner weer af.

 

Waren we bijv. eerst blij met de sociale vaardigheid en de flexibiliteit van onze partner, nu verwijten we hem of haar onnodig geklets met Jan en alleman en inconsequent gedrag. 

M.a.w.: Waar je eerst voor valt, wordt later vaak je grootste ergernis.(b.h.)

 

Als we op zo’n punt zijn aangeland, wat kunnen we dan doen? In de eerste plaats weer kwetsbaar durven zijn: durven zeggen dat een bepaalde opmerking ons pijn heeft gedaan, of dat we bang zijn voor de nieuwe omstandigheden waar we in terecht zijn gekomen - het kopen van een huis, het krijgen van een kind, bijvoorbeeld.

In de tweede plaats ons realiseren dat wat we nu afkeuren in onze partner  hetzelfde  is  als  wat we vroeger zo op prijs stelden en proberen te achterhalen welk deel van onszelf er toen zo blij mee was.

 

Vrij naar: Hal and Sidra Stone:

Knibbe:

Kleine irritaties over je partner kunnen hun oorsprong vinden in het zo anders zijn van hem of haar. Dat vormt een bedreiging voor het gevoel van ‘samen zijn’. Wanneer je deze bedreiging durft te laten bestaan en verder onderzoekt kun je in een gevoel van eenzaamheid komen, een besef dat je altijd alleen zult zijn in het universum. Durf je in deze leegte te blijven dan kan het gevoel van helemaal-op-jezelf-aan-gewezen-zijn ruimte geven aan gevoelens van autonomie, kracht, zelfrespect en uniciteit. Je zult dan tevens ervaren dat je niet alleen uniek bent, maar tegelijk op een dieper niveau verbonden met alles en iedereen, dus ook met je partner.

                                       Vrij naar Hans Knibbe  

 

 

De mannelijke hersenen blijken tekenen van gevaar eerder en beter aan te voelen dan vrouwen, vrouwen zijn daarentegen beter in staat in te schatten wat er in een ander omgaat. Mannen bestrijden het gevaar door agressie, vrouwen vinden veiligheid door aardig te zijn. 

universiteit Amsterdam

 

Vrouwen vinden vooral ‘dat hun man er niet altijd voor hen is’ en ‘dat er te weinig intimiteit en aansluiting is’. Mannen zijn dan weer van mening dat ze ‘te weinig seks hebben’ en ‘dat er te veel ruzie is’.

 

Désirée du Roy

 

Minder seks betekent  niet dat er relatieproblemen zijn: het is eerder een teken dat je relatie stabiel is.

 

Wie niet blij is met zijn relatie, hoeft niet te vrezen nóg ongelukkiger te worden zonder die partner: uit onderzoek is gebleken dat je na verloop van tijd zelfs veel gelukkiger wordt dan wanneer je in die relatie was gebleven.

 

Roos Vonk  / Désirée du Roy  

 

Wat overspel zo gevaarlijk maakt, is de jaloezie die het oproept.

Remedie: verplaats je in de werkelijke drijfveren van de overspelige.

 

Alain de Botton  / Volkskrant

 

Zie ook: welingelichte kringen

 

Als je elkaar net kent denk je dat hij/zij perfect is. Maar dat blijf niet zo.

 

6 kwesties waar ieder stel iets op moet vinden

 

Intimiteit is volledig geconcentreerd zijn op de ander.

 

How to Feel Close and Connected in Your Relationship Again

 

Als twee mensen, die vreemden voor elkaar waren, plots beleven dat de muur die hen scheidde wegvalt, waardoor zij zich dicht bijeen, ja zelfs één voelen, dan is dit ogenblik van in elkaar opgaan een van de heerlijkste, een van de opwindendste levenservaringen.

Dit soort liefde is echter, naar zijn aard, niet duurzaam.

 

Erich Fromm: Liefde als kunst en kunde

 

We kiezen  vaak voor een partner die ons bekend voorkomt: bijv.: was moeder kleinerend, dat vinden we een levensgezellin die dat ook is.

En ook herhalen we soms het gedrag van onze ouders: had vader losse handjes, dan is er een kans dat je dat zelf ook weer doet naar je kinderen.

 

Ga na, als je een man bent, of jouw geliefde eigenschappen heeft van je moeder, en of je hetzelfde doet, zegt of denkt als je vader.

En voor dames geldt hetzelfde: zoek je iemand die op je vader lijkt, en gedraag je je deels als je moeder?

 

korte video (Eng.)

 

Hilda Lemaire:

 

Eigen geschiedenissen werken door in de liefde. Het verlies of het gemis van ooit komt op een andere manier terug in de relatie. En dan verkeer je in zwaar weer.

 

Hoe beginnen relaties en hoe ontwikkelen ze zich ?
We worden vaak verliefd op het nog te ontwikkelen stuk van onszelf, naast dat die ander gewoon een leukerd en knapperd is. Maar het nog te ontgonnen gebied van onszelf zoeken we bij de ander. Dat geeft niet, maar moet je het wel in de gaten hebben. In een goede relatie kom je beiden door crisissen sterker in je schoenen te staan, je ontwikkelt jezelf en daarmee je relatie.

 

Maar die goede relaties gaan niet vanzelf en voor veel mensen geldt dat ze daarmee worstelen met onuitgesproken vragen als:

Wie is de ander nog meer dan dat stuk waar je ooit zo steun aan opdeed en wat je nu in de weg staat?

Welke verwachtingen heb je eigenlijk over wat je relatie voor jou moet oplossen?

Of moet verdoezelen?

Of waar je nooit meer aan herinnerd wil worden?

Of wat alsnog ingelost moet worden?

 

Zo komt er een hele lading op een relatie te liggen. In een eerder artikel beschreef ik dat als ‘we verlangen van een relatie dat die geeft wat vroeger een heel dorp gaf’.

 

Verwijten.

 

Verwijten in een partnerrelatie zijn normaal. Partners weten wat versterkt kan worden bij de ander, alleen komt het er soms zo lomp uit waardoor de ander zich echt niet meer gezien voelt.


Er ontstaan patronen die in essentie neerkomen op dat de één de ander als het ware achtervolgt (zoals veel praten, niet met rust kunnen laten, je punt moeten maken, niet rusten voor gezegd is wat gezegd moet worden) en de ander zich terugtrekt (niet meer luisteren, uit het zicht –letterlijk- gaan, zwijgen, naar binnen gekeerd, eigen plan trekken).

Het zijn negatieve patronen, beide vormen zijn agressief en beide partners voelen zich eenzaam.

 

Toveren in de praktijk

 

Een goede stap om uit de verwijten te geraken is om je te richten op behoeften. Deze twee vragen stel ik aan mijn cliënten:

·        Als je zou kunnen toveren, wat zou je bij de ander veranderen?

·        Wat vertelt dit over je behoeften?


Bijvoorbeeld: Irene* ergert zich aan haar man omdat hij chagrijnig naast haar op de bank zit en zijn mond niet opendoet, maar zodra ze met anderen zijn is hij de gevierde vrolijke vent. Haar man, Rob*, vertelt dat hij wel uitkijkt met zeggen wat in hem omgaat want Irene vindt daar altijd iets van. Eigenlijk is het nooit goed.


Tot zover het verwijt. Nu het toveren:

Wat Irene tevoorschijn zou willen toveren, is een vrolijke man die aandacht voor haar heeft, belangstelling toont voor wie zij is.
Rob zegt dat hij zo graag een Irene wil die hem in zijn waarde laat en hem laat zijn wie hij is.

 

Beiden reageren direct als de toverwoorden zijn uitgesproken. Allebei nogal nadrukkelijk: “Maar dat doe ik !!!! Jij ziet dat niet, maar dat doe ik toch.” En hup daar gaat de vlam weer in de pan. Direct stoppen die brandjes. “Wat vertelt dit nu over jullie behoeften,” vraag ik.

 

“Ik heb behoefte aan gezien worden, me gewaardeerd weten en niet zo in de steek gelaten voelen” vertelt Irene na enig zoekwerk. Dit is iets wat Irene goed kent in haar leven, dat heeft met haar geschiedenis te maken. Het is oude pijn die in de relatie van nu opspeelt. Naast het nuchtere gegeven dat het ook nu gewoon rot is om niet gezien te worden. Als we hierover spreken is Rob stil, kijkt naar zijn vrouw en ziet sinds lange tijd haar pijn.

 

Voor Rob geldt een andere behoefte, namelijk dat het goed is wie hij is. Dat heeft hij van huis uit in ieder geval nooit mee gekregen. Altijd werd gekeken naar de laagste punten op zijn rapport, en ouders spraken over andere mensen met afgunst of afkraken. Dat laatste het afkraken, dat voelt hij zo, ook bij Irene. Het breekt hem.

 

Voor Irene is het lastig om hier naar te luisteren, ze voelt het als een verwijt. Maar zo bedoelt hij het nu niet. Niet op dit moment. Dit is delen van wat er leeft.

 

En wat hier te leren valt is:
Het is echt oké dat jij dit en dat nodig hebt Ik moet daar voor gaan zorgen.
Het ‘is niet’ teken is in deze zin belangrijk. We hebben in onze relatie te zorgen voor onze eigen ontwikkeling EN we mogen daarin gesteund worden door onze partner. Door een goede relatie kunnen opgedane wonden weer hanteerbaar worden. Maar je partner verantwoordelijk maken voor het oplossen is een stap te ver.

 

*Situaties komen overeen met mijn praktijk, maar namen en concrete ervaringen vanzelfsprekend nooit.

 

© Hilda Lemaire
www.doenenlaten.com

 

Gottman:

Klachten in een relatie komen allemaal voort uit een gebrek aan afstemming, denkt Gottman. Mannen zouden nog te vaak de emoties van vrouwen afwijzen, door ze te bagatelliseren, op te lossen of te negeren. In plaats daarvan zouden ze hun gevoelsleven moeten afstemmen op dat van hun vrouw.

Veel ruzies ontstaan doordat mannen zich te weinig inleven in de emoties van vrouwen. Zouden ze dat wel doen dan wordt de relatie daar veel beter van, stelt de onderzoeker. En dan krijgen mannen uiteindelijk ook wat ze willen: minder ruzie en meer seks.

 

Désirée du Roy

 

Romantische relaties hebben verschillende betekenissen voor verschillende mensen. Aan de ene kant kunnen ze één van de meest bevredigende en vervullende inspanningen zijn die we ooit zullen ondernemen, terwijl ze er aan de andere kant voor kunnen zorgen dat je helemaal uitgeput en met een gebroken hart achterblijft.

Er zijn een aantal dingen belangrijk om te onthouden als je op zoek bent naar een spiritueel bevredigende relatie:

 

1. Voedt je geest – laat hem niet verhongeren

Hoewel de geest niet iets is dat gebroken kan worden, zijn er bepaalde ervaringen die je kunnen laten voelen alsof je gebroken en uitgeput bent. Er zijn ook bepaalde partners die je kunnen verheft, bekrachtigen en inspireren. Als je een partner kiest die chaos en drama in je leven creëert, dan kies je ervoor die partner toe te staan om het middelpunt van je dag/leven te zijn.

Als je ooit in een toxische relatie hebt gezeten, dan weet je dat het veel tijd en energie kost die te onderhouden. In sommige gevallen neemt het veel meer energie van je weg dan het je geeft. Dus is het belangrijk te erkennen dat als je een toxische partner (of vriend) in (een deel van) je leven hebt, je daarmee toestemming geeft om een groot deel van je tijd en energie in die persoon te steken – en de uitdagingen die daarmee meekomen – in plaats van in jezelf.

Als je een partner hebt die je verheft, ondersteunt en uitdaagt om te groeien, wordt je relatie er één van zelfverbetering in plaats van zelfuitputting.

 

2. Wees de baas over je eigen geluk

Eén van de meest voorkomende valkuilen in een relatie, waarin ik me meerdere keren heb teruggevonden, is de verwachting dat je partner je gelukkig zal maken – of iemand anders. We leggen een zware druk op de mensen in onze levens als we deze verwachting hebben en het is eenvoudigweg onredelijk.

Niemand wordt geacht je gelukkig te maken. Dat moet je zelf doen.

Maak tijd vrij om de dingen te doen waar je van houdt. Maak tijd vrij om door te brengen met de mensen waar je van houdt. Kies de carrière die bij je past, omdat mensen slechts zelden zullen zeggen “hou op met mij gelukkig te maken, maak jezelf in plaats daarvan gelukkig”. Je hebt iemand nodig die z’n eigen geluk al heeft gevonden om zoiets tegen jou te kunnen zeggen en het ook te menen.

 

3. Laat je partner (zichzelf) zijn.

Osho zei: “Als je van een bloem houdt, laat hem dan staan, want als je hem plukt gaat hij dood en houdt hij op met dat te zijn waar je van houdt. Dus, als je van een bloem houdt, laat hem met rust. Liefde gaat niet over bezitten. Liefde gaat over waardering”.

Ik hou van deze quote omdat het een hele andere kijk op liefde laat zien. Zovelen van ons worden verliefd op onze partners en doen dan tijdens de rest van de relatie niets anders dan proberen hun partner te veranderen in hoe wij denken dat ze zouden moeten zijn. Als we een relatie gebaseerd op waardering zouden onderhouden in plaats van gebaseerd op bezit, dan laten we de verantwoordelijkheid om de partner te veranderen los. We staan ze toe te zijn wie ze zijn en we geven onszelf de kans om achterover te leunen en van ze te leren wat ze ons willen leren

 

4. Geniet van de reis

Relaties brengen ons op nieuwe plaatsen. We leren van elkaar, trouwen, krijgen kinderen, worden oud, hebben nieuwe ervaringen enz.. Maar dat zijn enkel de hoogtepunten in een relatie. Relaties gaan niet alleen over de momenten die we graag delen op Facebook. Er zijn ook donkere momenten in iedere relatie. Er zijn hoogte- en dieptepunten, net als in het “echte” leven. Als we maar steeds blijven zoeken naar de “grote momenten”, missen we al de mooie momenten die daar tussen liggen. We vergeten de uitdagingen, die ons hielpen te groeien tot de mensen die we nu zijn, te waarderen. Het is belangrijk niet te vergeten de reis zélf te waarderen op ieder moment dat we dat kunnen.

 

5. Wees kwetsbaar

Pijn is onvermijdelijk, lijden is optioneel. Na een paar lastige relaties ging ik door een periode waarin ik me zó ver van iedereen terugtrok, dat er alleen nog maar een select groepje mensen was die ik vertrouwde. Ik bouwde zoveel emotionele bagage op en verstopte me daar vervolgens achter. Je verstoppen achter je barrières geeft je een vals gevoel van veiligheid. In werkelijkheid is er geen manier om pijn te voorkomen. Zelfs als je jezelf verre houdt van het maken van nieuwe, gezonde, relaties, onthoud je jezelf van groei, leren en vooruitgang en dat is óók pijnlijk.

Na jaren van het mezelf onthouden van nieuwe relaties, realiseerde ik me dat de pijn nooit het probleem was, maar de angst om dezelfde (negatieve, red.) ervaring te zullen hebben. Mensen zijn interessante wezens. We raken gewond en ons ego probeert ons te beschermen tegen herhaling van diezelfde actie, omdat we geloven dat het opnieuw en op dezelfde manier zal gebeuren. Dit mechanisme kan zinvol zijn. Bijvoorbeeld: we hoeven ons maar één keer aan een hete over te branden om te weten dat dat pijn doet en dan doen we dat dus nooit meer. In het geval van een pijnlijke relatie is de oplossing niet om alle relaties te vermijden, maar om onze gevoelens te bepalen en daar op een goede manier mee om te gaan. Als we ons verstoppen voor onze gevoelens en voor nieuwe ervaringen, houden we onszelf tegen daarvan te leren en herhalen we vaak dezelfde ervaring. In spirituele termen: je verstoppen voor je emoties zal je hartcentrum (hartchakra) blokkeren.

Als je een geblokkeerd hartchakra hebt, kunnen dagen emotioneel heel zwaar aanvoelen, kunnen relaties moeilijk zijn om te onderhouden en het kan moeilijk zijn je te verbinden met anderen of überhaupt je kwetsbaar op te stellen of kwetsbaar te zijn. Het kan het ook moeilijk maken je in een sociale situatie te begeven en nieuwe mensen te ontmoeten.

 

6. Wees jezelf

Nieuwe relaties zijn opwindend. Zo opwindend dat we ons er in kunnen verliezen.
Sommige dingen kun je niet vatten in een compromis. Blijf je altijd bewust van je eigen wensen en verlangens in aanvulling op die van je partner.

De sleutel naar harmonie is een vereniging van twee complete, onafhankelijke zielen die naast elkaar lopen.

 

6 dingen die je zou moeten doen in een gezonde relatie

 

                                                 Negen essentiële relatiegebieden                                                    

 idee

 

Liefde, haar evolutie, haar biochemische grondslagen en haar sociale belang.

 

   Helen Fisher

(video, 32 min. Ned. ondertiteld)

 

Wat lezen wij van iemands gezicht af?

 

Wat we kunnen zien aan portretfoto’s is symmetrie, of iemand wel of niet gelukkig en wel of niet religieus is, en eigenschappen heeft als openheid, emotionele stabiliteit, vriendelijkheid en extraversie. En hoe mannelijk of vrouwelijk iemand is. Hieronder meer hierover.

 

Symmetrie

 

Een symmetrisch gezicht maakt iemand aantrekkelijk. Het wijst op gezonde genen. En we zien dat in een oogwenk.

 

Alhoewel proefpersonen niet konden vertellen of de gezichten die op foto's voor hen langs flitsten een grote of kleine neus hadden en of ze een bril droegen, toch wisten ze of de mensen in kwestie wel of niet mooi waren geweest. (Temple University in Philadelphia;2006).

 

Gelukkig en wel of niet religieus

 

Bij foto’s van vrouwen kunnen de meeste mensen dat goed benoemen.

 

Bij vrouwengezichten wist 70 procent van de beoordelaars van of iemand gelukkig was en 73 procent doorgrondde of  iemand religieus was.

 

Vrouwen vallen op foto’s van de serieuze man i.t.t. flirterige mannen. (Glasgow University).

 

karakter

 

Uit verschillende studies blijkt dat we vrij aardig iemands volledige karakter kunnen peilen door eigenschappen als openheid, emotionele stabiliteit, vriendelijkheid en extraversie te raden

 

De Amerikaanse psycholoog Barry Goodfield heeft een gewaagde verklaring. We kunnen volgens hem aan de plooien en rimpels in een gezicht zien welke emoties dominant zijn. Lacht iemand de hele dag of tuurt iemand steeds somber uit zijn ogen, dan gaat zo'n steeds herhaalde uitdrukking het gezicht op den duur een beetje kreuken.

 

Mannelijk  en vrouwelijk

 

Personen met meer testosteron worden door beoordelaars succesvoller maar ook killer, onbetrouwbaarder en extroverter gevonden. Versterkt de onderzoeker in het portret van een vrouw de kenmerken van oestrogeen door de lippen iets dikker te maken, neus en kin iets te verkleinen en de afstand tussen kin en ogen te verkorten, dan oordelen de proefpersonen instinctief dat de vrouw aardiger, betrouwbaarder en labieler is - en ook extroverter.

IJshockeyers met een brede kaaklijn bleken meer agressieve overtredingen te maken.

 

Wat doet make-up?

 

Natuurlijk kun je de boel voor de gek houden, en dat is ook wat - vooral vrouwen - massaal doen. Door met make-up kenmerken in hun gezicht te verdoezelen of te accentueren: met een blush accentueren ze hun jukbeenderen, want dat suggereert meer testosteron; met foundation of poeder geven ze de huid een zachter, egaler uiterlijk, want een gave huid suggereert gezonde genen; met lippenstift laten ze hun lippen voller lijken en met oogschaduw en mascara hun ogen groter, want dat suggereert meer oestrogeen. Doordat de meeste mannen geen make-up gebruiken, moeten ze het zonder zulke trucjes stellen Voor hen geldt eenvoudigweg: wat je ziet is wat je krijgt.

 

Bron: Mark Mieras in Psychologie Magazine.

 

  Terug naar artikelen