Home

Enkele voorbeelden van het ezine Open Oog.

20e jaargang.

View this email in your browser

OPEN OOG 17 - 2020
geluk

De drang om steeds maar op zoek te moeten gaan naar positieve ervaringen is op zich een negatieve ervaring. Het accepteren van negatieve ervaringen is op zichzelf een positieve ervaring.

De geluksparadox

De eigenschappen extraversie, emotionele stabiliteit, altruďsme en eerlijkheid/zorgvuldigheid lijken geluksgevoel te bevorderen.

  Boeddhistisch Dagblad

Geluk is in feite tevredenheid, met een enkele uitschieter naar boven en beneden.

Kelly Weekers

Meerdere artikelen over wat je zelf kunt doen om je goed te (blijven) voelen.

  Psychologie Vandaag

Hoe perfectionisme je gezondheid, geluk en succes kan ondermijnen.

10 Ways Perfectionists Self-Sabotage
 

Wat is geluk en kun je je geluk beďnvloeden?

3 video's  (universiteit van Nederland)

En verder:
 

Klagen is een van de favoriete manieren waarop het ego zich wil versterken. Door dit te doen maak je anderen of een bepaalde situatie tot fout, en jezelf tot ‘goed’. Door jezelf gelijk te geven voel je je superieur. En door je superieur te voelen versterk je je gevoel van ik. Een ik, een ego dat in feite niet bestaat.


nlp college

Uit een eerste onderzoek zou blijken dat Amerikaanse automobilisten minder vaak stoppen voor voetgangers naarmate ze in een duurdere auto rijden.

science daily

Wijsheden:

Pijn hoort bij het leven, en pijn mág je voelen.
Je gedachten hoeven niet waar te zijn.
Je kunt niet alles weten, en dat is prima.
Anderen letten minder op je dan je denkt.
Iederéén twijfelt of hij het wel kan.
Fouten maken hoort bij het leven.
Angst verdwijnt pas als je de confrontatie aangaat.
Kwetsbaarheid maakt je juist sterker.
Je kunt meer aan dan je denkt
 

meer uitleg: wijze lessen

 
Tip
16 tips om je goed te gronden.

nieuwetijdskind

 

OPEN OOG 1 - 2020
Jan Geurtz


Jan Geurtz over verliefdheid, liefde en het overstijgen van je ego

Interview  door Ewald Wagenaar

In welke situaties speelt voor jou het voorkómen van afwijzing en/of het verlangen naar waardering een rol?

 n.a.v. het boek van  Jan Geurtz: Verslaafd aan liefde

Verslaving is er om een negatief gevoel over jezelf te verdringen. En vervolgens voel je je negatief over je verslaving.

Meer van Jan Geurtz (video’s)

Als een kind ervaart dat de mate waarin liefde gegeven wordt afhankelijk is van de mate waarin voldaan wordt aan verwachtingen, is de kans groter dat het zichzelf beoordeelt in termen van zichzelf afwijzen of waarderen.

Carl Rogers

De belangrijkste reden dat voelen lastig is voor mensen met een trauma, is omdat ze alleen konden overleven door zich te richten op de gevoelens van een ander. Ze hebben geleerd hun eigen gevoel naar de achtergrond te verdringen

Samen Helen

40% van de slachtoffers van huiselijk geweld is man.

De vrouwelijke narcist

Psychedelische drugs zoals LSD zouden hersencellen aanzetten tot het vormen van vertakkingen en nieuwe verbindingen.

New Scientist (Nl.)

Waarom de war on drugs, ondanks de totale zinloosheid ervan, toch maar doorgaat.

Maarten van Rossum

Alleen zijn is niet eenzaam – het is een kunst.

newstart (Nl.)

Jongeren ervaren vaker positieve dan negatieve gevoelens terwijl ze actief zijn op sociale media. Ze zijn dan optimistischer over zichzelf en voelen mee met anderen.

De Volkskrant

Grondingsmeditatie

Irene langeveld

 

 

OPEN OOG 2 - 2019
zingeving


De zin van het leven ga je nooit vinden. De zingevingsvraag stellen kan wijzen op angst en is een poging de oplossing voor je problemen buiten jezelf te vinden.

Je kunt je beter afvragen waarom je er naar zoekt. Psychiaters als Dirk De Wachter, Paul Verhaeghe en Damiaan Denys breken een lans voor meer zingeving binnen de psychotherapie.

Van Kalmthout in Vrij Nederland.

Wanneer vraag jij je af wat de zin van jouw/het leven is? In welke gemoedstoestand?

Bert

Vragen die je jezelf kunt stellen over de zin van jouw bestaan.

Sonnevelt

Na een bijna doodervaring zie ik dingen van het leven nu heel anders. Ik ken geen boosheid meer en maak me niet meer druk om dingen.

Catja de Rijk

Alles ligt open en dat betekent dat we onze identiteit in grotere mate zelf moeten vormgeven. Daarom zijn een rijk sociaal leven, de juiste liefdespartner én die ene droombaan zo belangrijk geworden.

NRC

Blogs over Narcisme.

Thea van Dijk

Kwaadaardig narcisme’, schreef Erich Fromm in 1964, ‘is de ernstigste vorm van pathologie. Het is de oorsprong van de meest wrede verwoestingsdrift en onmenselijkheid. Terwijl er nu zoveel flagrant narcistische politici aan het roer staan.

De Groene

Wanneer is het terecht om te breken met een familielid en hoe doe je dat? Voorbeelden van toxisch gedrag.

Sharon Martin (Eng.)

Mensen die veel familiesteun ervoeren zouden een betere gezondheid hebben dan mensen met veel spanningen in de familie.

Happinez

Zelfverwijt en nederigheid zijn net zo goed bestendigers van het ego als eigenwaan en hebzucht.

b.h.

 

 

OPEN OOG 3 - 2020
geluk


Authentiek zijn draagt bij aan je geluksgevoel.

Laat je niet te veel beďnvloeden door wat je omgeving van jou wil en verwacht.

Zo wordt je authentieker

Single vrouwen zonder kinderen zijn het meest gelukkig.

Prof. Paul Dolan (Eng.)

Hoe vaker je jezelf een geluksgevoel bezorgt, door leuke dingen te doen en/of aan prettige dingen te denken, hoe meer geluksverbindingen de hersenen vormen: de hardware wordt veranderd! Veel tips om je geluksniveau te verhogen.

Stefan Klein: De geluksformule

Stress

Richt bij stress je aandacht niet langer op je gedachten maar op je ademhaling. Het helpt als je daarbij je hand op je buik legt.

Exit Narcist (Nl.)

Onzekerheid over wat er gaat gebeuren geeft meer stress dan zeker weten dat iets naars staat te gebeuren.

Bewust zijn van je ademhaling en/of hartslag geeft je een stukje zekerheid terug. Ook bewegen, wandelen, sporten helpt om stress te reduceren.

The link between stress and depression

Concepten

We zien de wereld, onszelf en elkaar door een scherm van verwachtingen, oude pijn, ideeën, hoop en teleurstelling.

En: we kunnen ons leven misschien beter zien als een cabaretvoorstelling, dan als een kunstwerk.

Vincent Duindam: Relativeer je eigen drama

Onze spontane intuďties over de werkelijkheid zijn niet te vertrouwen en onze herinneringen over ons verleden kloppen vaak niet.  

Eos wetenschap

Concepten verhinderen ons om de werkelijkheid te zien.
Zo horen we bijv. niet het werkelijke geluid van een auto, maar we denken meteen: o, een auto. Draagt iemand een hoofddoek dan zie we niet meer deze mens, maar een intellectueel idee: een moslima. 

loslaten van concepten

Tip

Ben je op iemand boos? Bedenk dan eens welke behoefte van jou die persoon niet invult.


Meer lezen?

Wees aardig voor jezelf. 

Stress. 

Relaties.

Inkeren in je binnenwereld.

Verlichting.

Home