Home spiritualiteit

 

 

Stel:

 

We zijn hier op aarde toevallig gekomen, door evolutie van eencelligen tot wat we nu zijn.

 

Er is geen oorzaak, geen reden, en dus ook geen doel.

 

Voor veel mensen is die gedachte dat we maar een heel toevallig product zijn, zonder enige betekenis of doel schier onverdraaglijk.

 

Sommige mensen troosten zich met de gedachte dat er een schepper zou zijn die ons doelbewust geschapen heeft, en ons doel is om die schepper te behagen (R.K.: wij zijn op aarde om god te dienen en daarmee hier en in het hiernamaals gelukkig te zijn.)

 

In plaats van te zoeken naar de zin van ons leven, kunnen we beter kijken waar die behoefte aan zingeving vandaan komt.

En die behoefte kom meestal op als we geen of weinig zin hebben in het leven. De vraag naar de zin van het leven stamt dus vaak uit een persoonlijk gevoel van geen betekenis hebben.

 

Gevoelens die maken dat we er geen zin in hebben zijn doorgaans teleurstelling, verdriet, en boosheid.

Je kunt deze gevoelen opsporen via Focusing, en door ze te ervaren verdwijnen ze.

 

Als je een vraag hebt, zoek niet naar het antwoord, maar kijk waar de vraag vandaan komt.

 

 

Bert Henning. 2015

Je zult nooit leven als je blijft zoeken naar de bedoeling van het leven.

Albert Camus  

 

Zie ook why are we here?

 

En: stel je geen vragen waar geen antwoord op is.

 

 

home  spiritualiteit