home      spiritualiteit     psychologie

 

 

Meditatie

 

Om te mediteren heb je geen cursus of opleiding nodig. Het is iets wat je gewoon zelf kunt doen.

 

Wat meditatie kan opleveren is ontspanning, genezing en verlichting.

 

1)                  Ontspanning:  Je trekt je terug uit het dagelijkse gedoe, en uit het geklets in je hoofd.

 

2)      Genezing:  Door meditatie kunnen oude ervaringen en onverwerkte gevoelens boven komen, die doordat ze aan het licht komen hun kracht verliezen.

 

3)                  Verlichting:    Door alle gedachten, verlangens, overwegingen los te laten, kun je komen in een leegte, de oergrond van jezelf en het hele universum.

 

Wat je bij meditatie doet is zicht krijgen op en het loslaten van je gedachtes, ideeën, concepten, vooroordelen, verlangens e.d.

En dat doe je door je aandacht op één ding te concentreren.

 

 

Je aandacht op één ding concentreren.

Heel vaak wordt hier de ademhaling voor genomen. Concentreer je volledig op je ademhaling. Het helpt als je je ademhaling telt: tel je uitademing van 1 tot 10 en begin dan opnieuw bij 1. Maar leg  het accent bij het ervaren van je ademhaling, niet bij het tellen.

Je zult merken dat er allerlei gedachten door je hoofd gaan spelen, zo zeer dat je op een gegeven moment het tellen vergeet. Zodra je dat merkt, keer dan terug naar het tellen, zonder jezelf een verwijt te maken dat je bent afgedwaald. Je zult merken dat je hersenen voortdurend zullen proberen om je uit je concentratie van het observeren van je ademhaling te halen, door steeds “belangrijker”, aantrekkelijker of enerverender beelden of gedachten te voorschijn te toveren.

Als tijdsduur zou je kunnen beginnen met vijf of tien minuten. Het makkelijkste is om een eierwekker te gebruiken. Als je zelf namelijk bepaalt wanneer je stopt, loop je de kans, net op het moment te stoppen dat er iets belangrijks staat te gebeuren.

 

geleide meditatie (7 minuten)

 

Extra:

Aangezien loslaten en leegte belangrijk zijn, kun je alvorens te gaan mediteren -als je dat wilt- jezelf actief voorbereiden door de volgende stappen:

 

1.                   Je lichaam ontspannen. Dit doe je door achtereenvolgens van boven naar beneden zoveel mogelijk lichaamsspieren aan te spannen en ze weer los te laten. Zo kun je je voorhoofd fronsen en loslaten, je ogen dichtknijpen en dan ontspannen. Ga zo je hele lichaam af. Als je hier wat in geoefend bent, kun je het aanspannen overslaan en alleen bij jezelf zeggen: mijn voorhoofd ontspant zich; ik laat alle spanning gaan uit mijn ogen; mijn kaken ontspannen zich, en zo weer je hele lichaam af.

 

2.                   Visualiseer (stel je in je fantasie voor) dat je een deken over je hersens legt waardoor je hersenactiviteit gedempt wordt. Leg ook een reepje van datzelfde materiaal over de zenuwbanen in je ruggengraat.

 

3.                   Je leeg maken. Stel je voor dat, te beginnen bij je kruin, alles, in ieder geval alles dat overbodig is, uit je wegstroomt, zoals bij een fles met een smalle hals die je boven de gootsteen laat leeglopen.

 

Extra ll

 

Een andere vorm van meditatie is niet het loslaten van je gedachten, maar je bewust worden van alles wat er gebeurt. Om je heen en in jezelf. Dit kun je doen door voortdurend de zin af te maken: nu ben ik mij bewust van….

_________________________________________


Elke keer dat je toestaat dat verdrongen gevoelens, gedachten en herinneringen vanuit de diepte van je onbewuste verschijnen in het licht van je bewustzijn, breng je meer licht in je eigen wezen en in je leven. Hoe meer je je op deze manier bevrijdt van pijn en trauma's uit het verleden, hoe meer verlicht je zult worden. Verlichting betekent dan dat er niets meer achtergebleven is in de spelonken van je onbewuste geest.

 

Wat het spirituele pad beoogt is te ontwaken uit de wereld van illusies die door het denken wordt gecreëerd en te leven in de werkelijkheid van dit moment. De  wereld van het denken is een wereld van herinneringen aan het verleden en fantasieën over de toekomst. De eenvoudige waarheid is dat er geen leven bestaat buiten het nu-moment


Ik wil niet suggereren dat leven op het niveau van het denken zou moeten stoppen, dat is noch mogelijk, noch wenselijk. Wat wel mogelijk is, is om zo gegrond te zijn in het huidige moment dat we nooit meer ons contact verliezen met het ‘echte’ leven, ook al verwijlen we zo af en toe in het denken.

Met andere woorden: we geloven niet langer in onze gedachtes, herinneringen, ideeën, meningen en geloof, als zijnde de waarheid.

  The daily guru

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________________

 

Meditatie is de observatie van onszelf, van ons lichaam en van onze geest, we zien zo de totaliteit van onze relatie met onszelf, met anderen en met de wereld om ons heen. We worden ons bewust van onze reacties ten opzichte van al deze dingen, maar raken er niet bij betrokken. We leren om onze manier van ons reactief ‘doen’ achter ons te laten en in een staat van ‘zijn’ te komen.

Bron onbekend

 

                                                                                             home         spiritualiteit        psychologie