Home

Waarom gratis?

Ik ben gepensioneerd, ik heb er tijd  voor en vind het leuk om (ook) op deze manier met mijn vak bezig te zijn.

De lage kosten van de site en mailing neem ik graag voor eigen rekening

Ik wil geen drempel opwerpen voor mensen om zich te abonneren.

Waar ik in het ezine naar verwijs kun je ook zelf gratis op internet vinden.