psychologie     spiritualiteit     links     facebook     contact     nieuwsbrief 

 

 

Krakelingen

 

 

Liefde

 

Mensen verander je niet door discipline, manipulatie, dwang, smeken of straf. Mensen groeien alleen door liefde en acceptatie.

 

Stop met je pogingen om liefde, aandacht, erkenning, en waardering te krijgen. Wees iemand die dat geeft.

 

Iedere gedachte, actie of reactie die niet uit liefde voortkomt, komt voort uit eigenbelang.

 

Ook al denken we dat we iets voor een ander doen, het is altijd ook voor onszelf. Al is het maar vanwege een gevoel van tevredenheid dat 'iets voor een ander doen' ons oplevert.

 

Conflict

 

Om te vechten heb je minstens twee mensen nodig, in vrede leven kun je in je eentje.

 

Als twee weldenkende mensen met elkaar van mening verschillen, is het een voor de hand liggende conclusie dat geen van beiden in absolute zin gelijk kan hebben.

Toch lijken beide opponenten na afloop van hun discussie vaak nog meer overtuigd van hun eigen gelijk dan daarvoor.

 

Discussie is een vorm van zelfbevestiging: 'ik heb gelijk en ik wil dat jij dat inziet'.

 

Wat helpt om een conflict op te lossen is te ontdekken waarom wij zo gehecht zijn aan onze toevallige zienswijze en wat het bij onszelf is dat maakt dat we deze mening hebben.

 

Bij vergeving houd je vol dat de ander fout zat. Als je begrijpt waarom de ander handelde zoals hij deed is vergeving niet nodig.

 

Vergeven is het loslaten van wraakgevoelens.

 

Kritiek op een ander is doorgaans een verholen compliment aan jezelf.

 

Wij bevinden ons vaak op de lijn tussen de polen: zoeken naar bevestiging en angst voor kritiek.

 

Van thee kun je geen koffie zetten.

 

Het hebben van een mening berust op gebrek aan kennis. Althans, dat is mijn mening.

 

 

Zingeving

 

Het leven valt niet te begrijpen, maar blijf wel zoeken. Hoe leuk is een puzzel die klaar is?

 

Het zoeken van anderen naar de zin van ons leven gaf ons kunst, wetenschap en religie.

 

Het maakt niet uit hoe gek je bent, als je er maar plezier in hebt.

 

Zo het gezin was is nu de wereld voor je.

 

De dingen zijn zoals jij ze ziet

Dus kun je ze maar beter positief bekijken.

 

Heb je iets fout gedaan of misschien voel je je wel totaal mislukt? Het rotgevoel zit niet in wat je wel of niet gedaan hebt, maar in hoe je er zelf tegenaan kijkt.

 

Heb je een vraag? Zoek niet naar het antwoord maar kijk naar waar de vraag vandaan komt.

 

Om helder te kunnen zien, is het raadzaam je eigen bril schoon te maken.

 

Geluk

 

Er bestaat geen enkele reden om niet gelukkig te zijn, maar we bedenken wel duizenden excuses.

 

Vaak denken we dat onze stemming komt door wat we meemaken in plaats van andersom.

 

Geluk zit in het ja zeggen, niet in hetgeen waar je ja tegen zegt.

 

Probeer niet om spiritueel te zijn. Probeer jezelf te zijn.

 

Acceptatie

 

Zelfverwijt en nederigheid zijn net zo goed bestendigers van het ego als eigenwaan en hebzucht.

 

Ons ongelukkig zijn zit vaak niet zozeer in de dingen die gebeuren als wel in ons verzet daartegen. Zowel tegen uitwendige dingen die ons overkomen als tegen gevoelens in onszelf. Met ja zeggen ook tegen ellende, tegen wat anderen je aandoen en tegen je eigen falen overstijg je jezelf, overstijg je de wereld.

 

Falen is een geschenk. Het behoed je voor trots.

 

Als je blijvend gelukkig wilt zijn moet je al je andere wensen opgeven.

 

Zolang je iets van anderen verwacht ben je niet vrij.

 

Er gebeuren dingen, als we niet willen dat ze gebeuren noemen we ze problemen.

 

Er bestaan geen problemen, we maken ze zelf door situaties, andere mensen, en onszelf  niet te accepteren zoals ze zijn.

 

We denken dat we ons ergeren omdat iemand iets stoms doet. Maar dat is niet zo. We ergeren ons omdat er aan een behoefte van ons niet wordt voldaan.

 

Jezelf of situaties veranderen via verwerping en agressie is onmogelijk. De enige weg is via aanvaarding.

 

Woede ontstaat wanneer wij onze zin niet krijgen. Maar waarom zouden we onze zin moeten krijgen?

 

Ervaar je emoties in plaats van er naar te handelen.

 

Je bent het meest jezelf wanneer je jezelf vergeet.

 

Waarden en normen: een niet bestaande hogere macht die wij aanroepen om anderen te laten doen wat wij willen of om onszelf te laten doen wat wij niet willen.

 

Zeg niet iets over de ander, maar over jezelf. Bijvoorbeeld: niet 'jij snapt er niets van', maar 'ik ben geloof ik niet duidelijk'.

 

De drie ‘geluksfactoren’ worden naar mate je groeit in spiritueel opzicht anders en groter: in de esoterie groeit betrokkenheid bij je geliefde, vrienden en familie tot houden van iedereen, zonder iets terug te verwachten.  Invloed op je eigen leven wordt tot weten dat je voor een groot deel je eigen leven creëert door de manier waarop je denkt, door wat jij gelooft. Competentie verliest het strijdelement en wordt tot dienstvaardigheid.

 

Mensen die bij verkiezingen niet stemmen verdienen onze waardering. Zij geven, door zich te onthouden, meer kracht aan de keuze van anderen, ten koste van die van henzelf.

 

Misschien is alles wat wij doen niets anders dan een afweermechanisme tegen het niets.

 

Pas als je jezelf kunt zijn en daarin gerespecteerd wordt kun je je aanpassen.

 

Paradoxen

 

Om te veranderen moet je jezelf accepteren.

 

Het niet voelen van pijn is pijnlijker dan het wel voelen.

 

Als je de controle over je leven loslaat gaat alles beter.

 

Wanneer je zorgt voor een ander, doet dat jezelf goed.

 

Wie mensen aan zich wil binden wordt afgewezen.

 

Door bescheidenheid dwing je respect af.

 

Als je je terugtrekt in jezelf, ben je in contact met iedereen.

 

Als je je eigenbelang loslaat worden je persoonlijke behoeftes sneller vervuld.

 

 

© Bert Henning

 

Overname toegestaan, mits onder vermelding van www.openoog.com

 

home