home      

 wat lezers er van vinden.

OPEN OOG 24 - 2017
 vrijheid


Soms zijn dingen fucking oneerlijk en daar mag je best een welluidende vloek aan wijden. Als de boosheid uiteindelijk zakt, besef je dat je woede voortkomt uit de illusie dat je ergens  recht op denkt te hebben (geluk, gezondheid, succes, zíjn/haar liefde) en dat iedereen en alles daar aan mee moet werken.

 

Susan Smit in Happinez

 

Door je bewust te zijn van je gevoel en de gedachtes die dat gevoel veroorzaken ontstaat er helderheid en vrijheid van keuze:

 

Je kunt namelijk in plaats van de gedachte die je nu hebt een andere gedachte kiezen.

 

Je  hoeft je gedachten niet om te zetten in daden.

 

Je hoeft op anderen of situaties niet te reageren zoals je gewend bent.

 

Controle over je geest

 

Kijk eens of je bij een spannende film spanning in je lijf voelt. Zo ja, maak je los van de film, bedenk hoe de regisseur die spanning maakt, met bepaalde beelden, donkere omgeving, spannende muziek er onder etc.

Merk dat, als je anders kijkt en denkt, de spanning in je lichaam verdwijnt. Het zelfde kun je natuurlijk doen bij een ontroerende film.

 

Als je boos bent kun je je afvragen: wat in mij maakt dat ik deze gedachte heb? Is het iets dat ik zelf ook doe, of wellicht zou willen doen?

 

boosheid

 

Onder boosheid zit altijd angst, angst voor verlies van je zelfbeeld, van eer, status, welbevinden, van aardse goederen, en uiteindelijk van je leven.

conflicten

 

Het zijn niet de dingen ’an sich’ die noodzakelijkerwijs een oordeel oproepen, wij zijn het zelf die een oordeel, een betekenis geven aan bepaalde woorden, beelden, gebeurtenissen, groepen mensen.

 

Wanneer je de betekenis die jij aan een gebeurtenis geeft, jouw oordeel, kunt loslaten, ben je vrij.

 

Vrijheid

 

Concepten verhinderen ons om de werkelijkheid te zien. Zo horen we bijv. niet het werkelijke geluid van een auto, maar we denken meteen: o, een auto. Draagt iemand een hoofddoek dan zie we niet meer deze mens, maar een intellectueel idee: een moslima.

 

concepten

 

OPEN OOG 23 - 2017
positieve intelligentie

Herinner je je een moment waarop je echt trots was op jezelf? Wat deed je toen? Wat bleek je goed te kunnen? Het terughalen daarvan kan jou een goed gevoel geven.

Ineke van den Berg: Mis je plezier en voldoening?

 

Positieve intelligentie is het vermogen om de meest gunstige mogelijkheden van iets te zien en om dit te projecteren op de toekomst.

Het geheim van succes

 

Door je lichaamshouding te veranderen verandert ook je gevoel. Rechtop, schouders naar achteren, hoofd omhoog en kin naar voren. Hoe voel je je nu?

Boog consult

Wanneer we een negatieve ervaring hebben, kunnen we ons afvragen: waar is dit goed voor, wat kan ik er van leren?

Deze verandering van perspectief kan onze weerstand die we altijd voelen bij iets dat verkeerd lijkt, doen afnemen.

Christina Baldwin 

Vrijheid is wat jij doet met wat jou wordt aangedaan.

 Jean-Paul Sartre

Gevoelens zijn een gevolg van de  gedachtes die je hebt, en gedachtes zijn slechts een idee, jouw idee over de werkelijkheid.

Vrij naar: Neale Walsch: Wat God wil.

Je kunt je de hele dag ergeren, maar je bent er niet toe verplicht.

 Uitgeverij Muurkranten / dagelijkse gedachte

Mensen die met veel liefde zijn opgevoed zijn goed in staat om om te gaan met tegenslagen en eigen ‘stommiteiten’. Geef jezelf daarom liefde, omring jezelf in gedachten met een mooie kleur, of laat hartjes door je lichaam gaan, ook en vooral wanneer je je rot voelt.

Burn out komt vrnl. door een slechte werkomgeving en een neiging tot perfectionisme.

mynd

Gevoelens zijn een diepere waarheid dan wat ons verstand ons vertelt. Als je een belangrijke beslissing moet nemen is het dan ook raadzaam om diep in jezelf te kijken, op zoek naar je meest ware gevoelens.

Vrij naar: Neale Walsch: Wat God wil

Moet je een beslissing nemen, dan kun je ook een pendel gebruiken

tijd voor spiritualiteit

 

Meer ‘oogjes’ op:
facebook

home