home      

wat lezers er van vinden

aanmelden

 

OPEN OOG 8 - 2018
binnenwereld

 

Naarmate de uitwendige wereld om me heen stiller wordt, ontwaakt een hele inwendige wereld in mij. 

 

Ludwig von Beethoven 
Zie  ook
: stilte

 
Er is  iets angstigs aan rust en ruimte. Als je de stilte opzoekt dan kom je er achter wat dat drukke leven eigenlijk voor je doet. Is dat echt wat je wilt, of dient het om van andere gevoelens weg te lopen? (Met tips)

 

Peggy van der Lee

 

Mensen kunnen heel vaardig zijn in het creëren van excuses om maar niet te voelen. Alleen al de gedachte aan de pijn die het doorléven kan geven, kan mensen weerhouden het daadwerkelijk te gaan voelen.
Hoe kom je daardoor heen?

 

Caroline van Bemmel


We voelen ons persoonlijk aangevallen als iemand onze ideeën, waarden en acties in twijfel trekt. Ons lichaam staat daardoor steeds in de vecht- of vluchtmodus en dat maakt ons ziek. 

Scott Kiloby/Koorddanser


Totdat de hele wereld vrij is om het met je eens of oneens te zijn, totdat je iedereen de vrijheid hebt geschonken je aardig of niet aardig te vinden, van je te houden of je te haten, de dingen te zien zoals zij zijn of ze anders te zien – totdat je de hele wereld zijn vrijheid hebt geschonken – zul je nooit vrij zijn.

 

Hans van Dam: Vrijheidsbeelden om te doorzien

 

Zolang je van anderen iets verwacht ben je niet vrij.

 krakelingen

 

Bij vergeving ga je er van uit dat de ander fout zat. Als je begrijpt waarom de ander handelde zoals hij deed is vergeving niet nodig.

 krakelingen

 

Iemand doet een ander alleen pijn als hij zelf ergens pijn over heeft.

 

What I Learned from Being in an Abusive Relationship


5 basislessen in focussen. (Blijf scrollen)

 

 focusing resources (NL)

 

Zie je zelf op een bergtop zitten in stralend zonlicht. Laat dat licht je lichaam helemaal opvullen. Hoe voel je je nu?

 

OPEN OOG 46 - 2017
populariteit


Zowel aardige als onaardige pubers kunnen populair zijn op de middelbare school. 

Het geheim van populaire kinderen

Populaire kinderen groeien vaker uit tot gelukkige mensen. Onpopulaire kinderen raken juist vaker in een sociaal isolement. Onze jaren op de middelbare school zijn heel voorspellend, zegt hoogleraar Mitch Prinstein.

NRC

Welke complimenten geven kinderen meer zelf vertrouwen en welke niet?

apetrotse kinderen

Wat moet je als je kind onhandelbaar is, van alles weigert of verkeerde dingen doet? Een nieuwe methode is ‘geweldloos verzet in gezinnen’

NRC: Rinskje Koelewijn

Wanneer iemand onvriendelijk tegen je is, vooral als het over jou persoonlijk gaat, is het makkelijk om daardoor van streek te raken. Maar doe dit niet, neem het heft in eigen hand. Kies ervoor om hun onvriendelijkheid te behandelen als hun probleem, niet het jouwe.

Hoe ga je om met onaardige mensen

Ze ook businessinsider (Nl.)

Kritiek geven en onvangen

Omgaan met kritiek

Een introvert is sterk in reflecteren. Deze grote mate van reflectie kan ertoe leiden dat je je door je eerdere ervaring laat ontmoedigen, beren op de weg ziet, en uiteindelijk niets meer doet.

Marlie Franssen

Gedachten zijn niet van ons, we kunnen ze alleen maar gadeslaan.

Gerbert Bakx: Het Huis van Bewustzijn  

Het verschil tussen waarneming en oordeel.

geweldloze communicatie.

Een hoog sensitief  kind in een negatieve omgeving ontwikkelt gevoeligheid voor stress en afwijzing.  In een positieve omgeving komen de voordelen van hsp zijn meer naar voren.

9 vragen over hoogsensitiviteit

7 video’s over zelfliefde:

Maria Johanna

 

OPEN OOG 23 - 2017
positieve intelligentie

Herinner je je een moment waarop je echt trots was op jezelf? Wat deed je toen? Wat bleek je goed te kunnen? Het terughalen daarvan kan jou een goed gevoel geven.

Ineke van den Berg: Mis je plezier en voldoening?

 

Positieve intelligentie is het vermogen om de meest gunstige mogelijkheden van iets te zien en om dit te projecteren op de toekomst.

Het geheim van succes

 

Door je lichaamshouding te veranderen verandert ook je gevoel. Rechtop, schouders naar achteren, hoofd omhoog en kin naar voren. Hoe voel je je nu?

Boog consult

Wanneer we een negatieve ervaring hebben, kunnen we ons afvragen: waar is dit goed voor, wat kan ik er van leren?

Deze verandering van perspectief kan onze weerstand die we altijd voelen bij iets dat verkeerd lijkt, doen afnemen.

Christina Baldwin 

Vrijheid is wat jij doet met wat jou wordt aangedaan.

 Jean-Paul Sartre

Gevoelens zijn een gevolg van de  gedachtes die je hebt, en gedachtes zijn slechts een idee, jouw idee over de werkelijkheid.

Vrij naar: Neale Walsch: Wat God wil.

Je kunt je de hele dag ergeren, maar je bent er niet toe verplicht.

 Uitgeverij Muurkranten / dagelijkse gedachte

Mensen die met veel liefde zijn opgevoed zijn goed in staat om om te gaan met tegenslagen en eigen ‘stommiteiten’. Geef jezelf daarom liefde, omring jezelf in gedachten met een mooie kleur, of laat hartjes door je lichaam gaan, ook en vooral wanneer je je rot voelt.

Burn out komt vrnl. door een slechte werkomgeving en een neiging tot perfectionisme.

mynd

Gevoelens zijn een diepere waarheid dan wat ons verstand ons vertelt. Als je een belangrijke beslissing moet nemen is het dan ook raadzaam om diep in jezelf te kijken, op zoek naar je meest ware gevoelens.

Vrij naar: Neale Walsch: Wat God wil

Moet je een beslissing nemen, dan kun je ook een pendel gebruiken

tijd voor spiritualiteit

 

Meer ‘oogjes’ op:
facebook

home                aanmelden